• :
 • :
TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021
 • Đỗ Xuân Vượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ nhiệm kì 2020-2025
  • Điện thoại:
   0988366502
  • Email:
   vuong69hy@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ nhiệm kì 2020-2025
  • Điện thoại:
   02213965245
  • Email:
   vantqp@gmail.com
 • Vũ Đức Tính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban chi ủy nhiệm kì 2020-2025
  • Điện thoại:
   0987310567
  • Email:
   tinhhl1@gmail.com
Văn bản
Video Clip
Liên kết website