CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Nhiệm kỳ 2017 – 2022

(Công đoàn trường THPT Triệu Quang Phục)

BCH công đoàn nhà trường nhiệm kỳ 2017-2022

Bà: Nguyễn Thị Mai Tuyết

SN: 17/11/1976

Chức vụ: UV BCH công đoàn ngành Giáo dục Hưng Yên, 

Chủ tịch Công đoàn trường THPT Triệu Quang Phục.

SĐT: 0964.307.588

Email: nguyentuyettqp@gmail.com

Bà: Dương Thị Hường

SN: 30/01/1979

Chức vụ: UV BCH  Công đoàn trường THPT Triệu Quang Phục, 

Trưởng ban Thanh tra nhân dân.

SĐT: 0385.942.222

Email: duonghuongtqp@gmail.com

Bà: Lê Thị Dinh

SN: 22/01/1987

Chức vụ: UV BCH Công đoàn trường THPT Triệu Quang Phục.

SĐT: 0983.313.018

Email: dinhletqp@gmail.com