Tổ Hành Chính  được thành lập, trưởng thành  cùng với quá trình xây dựng và phát triển chung của trường THPT Triệu Quang Phục.

    Ban đầu được thành lập tổ chỉ  gồm 02 đồng chí kế toán, văn thư – thủ quỹ, đến nay tổ đã tương đối hoàn chỉnh có thêm các bộ phận Thiết bị - thí nghiệm, Thư viện. Đáp ứng được nhu cầu đổi mới toàn diện của nhà trường.

     Tổ Văn phòng là đơn vị có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng, ban giám hiệu, quản lý và điều hành các hoạt động của trường. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc, đối ngoại, kế hoạch thu chi hàng năm, thư viện, thiết bị  và một số công tác khác do Ban Giám hiệu phân công.

   Căn cứ theo nhiệm vụ năm học, các bộ phận luôn thực hiện nghiêm túc công việc của mình, hoàn thành tốt kế hoạch mà nhà trường đề ra.

    Nhân viên kế toán luôn làm tốt nhiệm vụ tham mưu, quản lý tài chính, chi tiêu đúng mục đích, kịp thời. Đề xuất với lãnh đạo các phương án đảm bảo chế  độ chính sách, nâng cao đời sống của cán bộ, giáo viên, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng kinh phí ngân sách có hiệu quả.

      Công tác văn thư, quản lý công văn đi và đến, hồ sơ, sổ sách, và các giấy tờ liên quan cũng được thực hiện rất khoa học, bài bản, đúng quy định, đảm bảo chính xác và kịp thời.

    Bộ phận thiết bị, thư viện luôn phục vụ tận tình giáo viên và học sinh, cung cấp đầy đủ sách báo, tài liệu tham khảo và các phương tiện, thiết bị  dạy học, hỗ trợ cho giáo viên, học sinh tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật, vận dụng kiến thức liên môn…góp phần không nhỏ mang lại hiệu quả cho hoạt động dạy và học của nhà trường.

    Tuy khối lượng công việc nhiều và dàn trải, mang tính đặc thù riêng ở từng bộ phận nhưng với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình với công việc, các thành viên trong tổ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia chủ động vào các phong trào thi đua của nhà trường, luôn tự bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cùng nhau xây dựng tổ vững mạnh. Dù công việc thầm lặng xong Tổ Văn phòng đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung, vào sự lớn mạnh của Nhà trường.

                                                            Tập thể tổ Văn phòng

Phạm Thị Hồng Nhung

Phạm Thị Mai Hiên

Đỗ Trọng Hiếu

Phạm Thị Quyên