Để có số liệu sắp phòng thi thử TN THPT năm 2021 và có phương án điều chỉnh dạy học phù hợp với đối tượng học sinh; nhà trường đề nghị các em học sinh điền vào biểu mẫu dưới đây. Lưu ý các thông tin phải đầy đủ và chính xác để nhà trường đối chiếu ...